PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Vyšší Brod

Vyšší Brod se rozkládá na úpatí vrcholků náležejících k Šumavě, na pravém břehu Vltavy, nedaleko hranice s Rakouskem.
Osada na místě města vznikla počátkem 13. století jako tržiště na jedné z nejstarších soumarských stezek, která vedla Vyšebrodským průsmykem od Dunaje do Čech. První písemná zmínka je v darovací listině z 1. června 1259, kdy pan Vok I. z Rožmberka založil cisterciácký klášter a osadu věnoval Rožmberskému panství.
Nejvýznamnější památkou je cisterciácký klášter s gotickým chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Dnes v klášteře žije komunita mnichů, kteří se snaží o obnovu řeholního života i klášterního komplexu. V klášteře jsou možné prohlídky s průvodcem. Náměstí obklopují měšťanské domy a dominuje mu děkanský kostel svatého Bartoloměje. Mezi další památky patří barokní most přes Vltavu z 18. století, gotická radnice z roku 1525 a o století starší pozdně gotický špitál.
Město i s okolím je turisticky vysoce atraktivní. Ve městě křižují lokální cyklistické trasy a začíná tady tzv. Šumavská cyklostezka, která vede po levém břehu Vltavy přes Čertovu stěnu k hrázi Lipenské přehrady. Dále po levém břehu Lipna až do Nové Pece a do hloubi národního parku Šumava. Město je také výchozím bodem celé řady značených turistických tras. Vyšší Brod je i výchozím místem vodní turistiky. U Vltavy mezi klášterem a železniční stanicí Vyšší Brod-Klášter se nachází kemp u kterého začíná splavný úsek dolní Vltavy.
V bezprostřední blízkosti obce se nachází národní přírodní rezervace Čertova stěna a Luč s unikátním žulovým masivem a zbytky přirozeného a suťového lesa. Nedaleko severozápadního okraje města se rozprostírá vodní plocha přehradní nádrže Lipno II.

Infocentrum Vyšší Brod - Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod, tel./fax: 380 746 627, e-mail: infocentrum@vyssibrod.cz

Cisterciácký klášter Vyšší Brod - k významným částem kláštera patří knihovna s více než sedmdesáti tisíci svazků (je třetí největší knihovnou v ČR), obrazárna s díly evropského malířství 17. a 18. století a kapitulní síňWeb: 

Poštovní muzeum - nachází v historické budově bývalého opatství cisterciáckého kláštera. Stálá expozice: dějiny poštovnictví na našem území od r. 1526 do současnosti a výstava kočárové techniky 19. století.

Offtrack.cz - Zábava do přírody, do města i na výlety autem. Hrajte s dětmi, s přáteli nebo sami, nejen v místě Vyšší Brod. Web: www.offtrack.cz/cs

Klášter ve Vyšším BroděKlášter ve Vyšším Brodě
Pohled na klášter
Klášterní knihovna ve Vyšším BroděKlášterní knihovna ve Vyšším Brodě
Klášterní knihovna
Kapitulní síň ve Vyšším BroděKapitulní síň ve Vyšším Brodě
Kapitulní síň
Pohled na klášter a Vyšší BrodPohled na klášter a Vyšší Brod
Pohled na klášter a město
Pohled na klášter a Vyšší BrodPohled na klášter a Vyšší Brod
Pohled na klášter a město
Fotografie uživatelů
Klášter ve Vyšším Brodě
Čertova stěna
Čertovy proudy
Čertova stěna
Pod Čertovou stěnou
SCHWARZENBERSKÝ KANÁL
Vodopády sv. Wolfganga
Čertovy proudy

Virtuální prohlídky serveru Virtuální prohlídky serveru
Cisterciácký klášter Vyšší Brod
Cisterciácký klášter Vyšší Brod